Til lag og foreninger, lokale artister og arrangører!

Khuset

Nye vilkår for leie i Kulturhuset Banken

I 2018 har vi arbeidet med å få på plass en ny driftsmodell for Kulturhuset Banken ut fra følgende mandat:
 
«Det skal i 2018 utvikles en plan for hvordan Kulturhuset Banken i større grad kan gjøres tilgjengelig for lag og foreninger, først og fremst i form av lavere husleie.»
Kulturhuset Banken skal bli et kraftsenter for Lillehammers (frivillige) kulturliv.
Kulturhuset Banken skal i større grad gjøres tilgjengelig for lag og foreninger.
Husleie for lag og foreninger skal bli lavere.
Kulturhuset Banken skal fortsatt være arena for konserter og forestillinger både med amatører og med profesjonelle aktører.
Lillehammer kulturskole har lokaler i Kulturhuset Banken, og kulturskolens bruk skal naturlig utvides noe.
 
Dette arbeidet er nå sluttført, og det har blitt utarbeidet nye priser og vilkår for leietakere i Kulturhuset Banken som gjelder fra 01.01.2019. Detaljerte priser kan fås ved henvendelse Kulturhuset Banken. Spesielt er det lagt vekt på å legge til rette for at lag og foreninger, lokale artister og arrangører skal kunne legge sine kulturarrangementer til Kulturhuset Banken.
 
«Gull-pakker» (torsdag-søndag) uten at det betales husleie. Man søker om å få «Gull-pakke».
«Mini-pakke»: man leier en dag for konsert/forestilling med en øvedag i forkant uten at husleie betales. Bestilles fortløpende.
I begge tilfeller gjelder følgende:
Det beregnes ikke husleie, men det må betales for all assistanse, utstyr og materiell utover det som er inkludert i husleien. Det er en forutsetning for å få fri husleie at det er et åpnet, offentlig kulturarrangement. Utover dette faktureres leietager for all assistanse, ekstraordinært renhold i h.h.t. prisliste. Utstyr faktureres i henhold til prisliste. Materiell blir fakturert etter skjønnsmessig vurdering. Ved alle arrangementer er det krav om vakter og/eller verter bestilt av Kulturhuset en halv time før og etter avtalt ankomst/avreise, dette må betales av leietaker
 
 
Ta kontakt, så finner vi den beste løsningen for dere!
Jane.finberget@lillehammer.kommune.no eller på tlf.: 412 03 291.