Til lag og foreninger, lokale artister og arrangører!

Vinter KB

Nye vilkår for leie i Kulturhuset Banken

I 2018 har vi arbeidet med å få på plass en ny driftsmodell for Kulturhuset Banken ut fra følgende mandat:
 
«Det skal i 2018 utvikles en plan for hvordan Kulturhuset Banken i større grad kan gjøres tilgjengelig for lag og foreninger, først og fremst i form av lavere husleie.»
Kulturhuset Banken skal bli et kraftsenter for Lillehammers (frivillige) kulturliv.
Kulturhuset Banken skal i større grad gjøres tilgjengelig for lag og foreninger.
Husleie for lag og foreninger skal bli lavere.
Kulturhuset Banken skal fortsatt være arena for konserter og forestillinger både med amatører og med profesjonelle aktører.
Lillehammer kulturskole har lokaler i Kulturhuset Banken, og kulturskolens bruk skal naturlig utvides noe.
 
Dette arbeidet er nå sluttført, og det har blitt utarbeidet nye priser og vilkår for leietakere i Kulturhuset Banken som gjelder fra 01.01.2019. Detaljerte priser kan fås ved henvendelse Kulturhuset Banken. Spesielt er det lagt vekt på å legge til rette for at lag og foreninger, lokale artister og arrangører skal kunne legge sine kulturarrangementer til Kulturhuset Banken.
 
For å få en fornuftig fordeling mellom mange ulike aktører vil vi for skoleåret 2019-2020 (01.08.2019-30.06.2020) tilby et antall helger som det kan søkes om å få bruke.
«Gull-pakker» (torsdag-søndag) uten at det betales husleie. Man søker om å få «Gull-pakke».
«Mini-pakke»: man leier en dag for konsert/forestilling med en øvedag i forkant uten at husleie betales. Bestilles fortløpende.
I begge tilfeller gjelder følgende:
Det beregnes ikke husleie, men det må betales for all assistanse, utstyr og materiell utover det som er inkludert i husleien. Det er en forutsetning for å få fri husleie at det er et åpnet, offentlig kulturarrangement. Utover dette faktureres leietager for all assistanse, ekstraordinært renhold i h.h.t. prisliste. Utstyr faktureres i henhold til prisliste. Materiell blir fakturert etter skjønnsmessig vurdering. Ved alle arrangementer er det krav om vakter og/eller verter bestilt av Kulturhuset en halv time før og etter avtalt ankomst/avreise, dette må betales av leietaker.
 
For skoleåret 2019-2020 er følgende «gullpakker» ledige for lag/foreninger/lokale artister/lokale arrangører:
 
22. til 25. august 2019
5. til 8. september 2019
3. til 6. oktober 2019
21. til 24. november 2019
30.1 til 2. februar 2020
12. til 15. mars 2020
23. til 26. april 2020
7. til 10. mail 2020
18. til 21. juni 2020
 
Vi tilbyr dere å søke om å få tildelt tid/helg innen 20/2 -2019. Søknaden må inneholde: Navn og kontaktinformasjon på lag/forening/artist/arrangør. Type arrangement.
Det er også ønskelig med program, og oversikt over et evtuelt utstyrsbehov.
Søknad sendes på e-post til Jane.finberget@lillehammer.kommune.no innen 20.februar 2019.