Til lag og foreninger, lokale artister og arrangører!

Khuset

Nye vilkår for leie i Kulturhuset Banken

I 2018 har vi arbeidet med å få på plass en ny driftsmodell for Kulturhuset Banken ut fra følgende mandat:
«Det skal i 2018 utvikles en plan for hvordan Kulturhuset Banken i større grad kan gjøres tilgjengelig for lag og foreninger, først og fremst i form av lavere husleie.»
Kulturhuset Banken skal bli et kraftsenter for Lillehammers (frivillige) kulturliv.
Kulturhuset Banken skal i større grad gjøres tilgjengelig for lag og foreninger.
Husleie for lag og foreninger skal bli lavere.
Kulturhuset Banken skal fortsatt være arena for konserter og forestillinger både med amatører og med profesjonelle aktører.
Lillehammer kulturskole har lokaler i Kulturhuset Banken, og kulturskolens bruk skal naturlig utvides noe.
 
Det ble utarbeidet nye priser og vilkår for leietakere i Kulturhuset Banken gjeldende fra 01.01.2019. Vi har fått en del innspill og høstet noe erfaring
med den nye prismodellen, og på grunnlag av dette justeres prismodellen noe.

Spesielt er det lagt vekt på å legge til rette for at lag og foreninger, lokale artister og arrangører skal kunne legge sine kulturarrangementer til Kulturhuset Banken.

For lokale lag og foreninger, lokale artister og lokale arrangører gjelder da følgende til kulturarrangementer:

«Foreningspakke»:

  • Det kan leies to påfølgende dager til forestillings/konsertdag/øving der det ikke betales husleie.
  • Egen foreningspris for øvrige konsert/forestillingsdager eller øve/rigge-dager.
  • Det betales ikke for bruk av PA.
  • Det må betales for all assistanse, utstyr og materiell utover det som er inkludert i husleien
  • Dette gjelder for åpne, offentlige kulturarrangementer

 

Utover dette som er gratis gjelder følgende priser for lokale lag og foreninger, lokale artister og lokale arrangører til kulturarrangementer.

 

Pris dag med konsert/forestilling lag- og foreninger

Pris øve/riggedag lag- og foreninger

Festsalen

5.000,-

1.000,-

Holbøsalen

2150,-

430,-

Salongen

1175,-

430,-

Ekspedisjonen

1500,-

430,-

Barnas Lille Scene

555,-

430,-

Rom i paviljongen

 

430,-

Ved alle arrangementer er det krav om vakter og/eller verter bestilt av Kulturhuset minst en halv time før og etter avtalt ankomst/avreise. Ut over dette betales det for medgått tid

Fullstendig oversikt over priser og vilkår ligger på https://www.kulturhusetbanken.no/

For nærmere detaljer og pristilbud ta kontakt med Kulturhuset Banken v/ driftskoordinator Jane Finberget på e-post eller telefon: 412 03 291 for pristilbud.