Det er en glede for oss å kunne ønske velkommen til denne solidaritetskonserten til inntekt for LIONS Røde Fjær aksjon.

UBB ble startet i 1987 på Breidablikk skole, en interkommunal skole for barn og unge med behov for tilpasset opplæring.
Hensikten var å skape en arena hvor man gjennom opplevelsen av mestring kunne bygge vennskap, bygge selvtillit og selvrespekt, og høyne den enkeltes sosiale funksjonsnivå.Etter at skolen ble lagt ned midt på 90-tallet har korpset hatt sin forankring i Lillehammer Kulturskole.

Gjennom ukentlige fellesøvelser og gruppe- eller enkeltundervisning bygges den musikalske og sosiale ferdigheten møysommelig opp. En atmosfære preget av forutsigbarhet, tillit og trygghet gjør at det er høy trivselsfaktor i korpset, som i dag består av 26 musikanter i alder 14 – 48 år.

Korpset har etter hvert oppnådd en musikalsk kvalitet som er meget hørverdig og etterspurt. Vi er svært aktive, holder 8-10 konserter i et normalår, og søker ofte samarbeid med voksenkorps. Hans Majestet Kongens Gardes Musikkorps, Kampen Janitsjar, for å nevne noen. Og nå topper vi det hele med et samarbeid med Oslo Politiorkester! Vi har forberedt oss og gledet oss lenge! Nå er dagen her. Len deg tilbake – og Nyt kvelden!

Oslo Politiorkester ble stiftet i 1935, av daværende politimester Kristian Welhaven, og er i dag en høyst oppegående og livlig 85 åring.
OPO har ca 50 spillende medlemmer. OPO's medlemmer er ansatte ikke bare fra politiet, men fra hele justissektoren. For å opprettholde en god besetning og musikalsk kvalitet åpnes det også for de uten tilknytning til justissektoren etter behov på enkelte instrumenter.

OPO har et bredt repertoar tilpasset anledningen. Korpset blir ofte benyttet internt i etaten, enten med hel korpsbesetning som for eksempel ved avslutningen for studentene ved Politihøgskolen i Oslo Rådhus, eller små grupper som for eksempel trompetister ved flaggheising 17. mai eller ensemble ved julelunsjer. I tillegg arrangerer vi tradisjonelle julekonserter samt konserter alene eller i samarbeid med andre korps. Vi reiser på tur og holder konserter i inn- og utland; til politimusikkfestivalene som arrangeres annethvert år i en norsk by, til våre vennskapskorps innenfor politietaten i Danmark, Sverige og Tyskland, og andre spennende opplevelser. Bl.a  har vi vært på Svalbard og vært en del av 17. mai-feiringen i både New York, Hamburg og Stockholm.

OPO's dirigent har siden 2008 vært Ståle Abrahamsen.

Billetter:
Voksen kr. 250,-
Barn kr. 100;- 

Billetter finner du her.