Odysseen

Historien om Odyssevs hjemreise fra trojanerkrigen.

etter Homers episke dikt

Gjenfortalt av Eline Holbø Wendelbo.

Tonesatt av Nils Johan Ødegaard.

Fremført av lærerensemblet fra Lillehammer kulturskole.

Kjøp billetter her

 

Odysseen (greskὈδύσσεια, Odysseja) er det antatt yngste av de to bevarte episke dikt/epos som tilskrives den greske dikterskikkelsen Homer (det andre er Iliaden). Verket beskriver Odyssevs' hjemreise etter trojanerkrigen, og hans sønn Telemakhos' leting etter sin far. I løpet av to kvelder hos faiakerne forteller Odyssevs, kongen av Ithaka, om sine eventyr på den ti år lange reisen fra Troja, før han vender hjem. Her befester han igjen sin autoritet som konge av Ithaka, Telemakhos' far og Penelopeias ektemann.

Odysseen skiller seg fra Iliaden idet den drives frem ikke av vold og drap, men av Odyssevs' mot og kløkt. På mange vestlige språk har odyssé blitt et synonym for en lang reise mot et fjernt mål. Diktverket regnes som et hovedverk i den vestlige litterære kanon, og blir fremdeles lest og oversatt over hele verden.

Opprinnelig ble diktet fremført av en skald (rapsode), kan hende til musikk. Det er i sin helhet skrevet på daktylisk heksameter, det vil si seks verseføtter (daktyler eller spondéer, se metrikk) på hver linje. Odysseen består av 24 sanger. De fire første fungerer som en innledning og kalles Telemakien. Språket er en tidlig form av gammelgresk, med en rekke ord som ikke finnes i andre tekster enn Odysseen og Iliaden, derfor kalles språket i disse verkene gjerne homerisk gresk.

Hentet fra Wikipedia.