Når Sing song singers og Utsiktsbakken brassband går sammen om å spille konsert så blir det er heidundranes MUSIKKFEST. Derav navnet på konserten.

 

Sing Song Singers er et aktivt Dissimilis kor bestående av ungdom og voksne med ulike utfordringer og forutsetninger. Koret har et unikt samhold og en enorm sangglede. Vår visjon er at koret skal være et inkluderende lavterskeltilbud, og vi er opptatt av å gi alle en mulighet med hver sine forutsetninger og evner. Ved å få lov til å prøve har vi erfart at det gir en utrolig utvikling og mestringsfølelse.

Koret har ukentlige korøvelser under ledelse av sangpedagog Iva Thorarinsdottir og pianist/hjelpelærer Geir Ole Dahlen.

Frøet til Sing Song  Singers ble sådd da Lillehammer fikk tildelt sommeridrettslekene for psykisk utviklingshemmede 1994. Koret ble til høsten 1993, og feirer derfor 30 års jubileum i 2023.

Siden den gangen har de sunget jevnt og trutt frem til i dag. Det har vært mange sangoppdrag og konserter i løpet av disse 30 årene. Vi har også gitt ut 2 CD-er, en jule CD, og en sommer CD sammen med Korpus, som er et tilsvarende kor på Gjøvik. Siden begynnelsen av 2000-taller har de også hatt årlige julekonserter i Nordre Ål kirke, de siste 15 årene har Vingar Vocale vært med.

Utsiktsbakken brassband  (UBB)

UBB BLE ETABLERT I 1987 PÅ BREIDABLIKK SKOLE. UNDERVISNINGEN DE FØRSTE ÅRENE BLE GITT DELVIS AV LÆRERE PÅ SKOLEN OG LÆRERE FRA LILLEHAMMER KULTURSKOLE.

ETTER AT SPESIALSKOLENE BLE LAGT NED MIDT PÅ 90-TALLET, HAR UBB HATT SIN FORANKRING I LILLEHAMMER KULTURSKOLE.

MINA AURLUND, BJØRNAR NILSEN OG NILS JOHAN ØDEGAARD UTGJØR LÆRERTEAMET.

FELLESØVELSEN FOREGÅR HVER ONSDAG FORMIDDAG, MED ETTERFØLGENDE GRUPPE- ELLER ENKELTUNDERVISNING.

KORPSET HAR I DAG 26 MUSIKANTER. DET SOM STARTET SOM ET SKOLEKORPS HAR UTVIKLET SEG TIL Å BLI ET GENERASJONSKORPS MED ALDERSSPREDNING FRA 14 – 55 ÅR.  UBB ER FORTSATT FORELDREDREVET.

KORPSET ER SÆRDELES AKTIVT, OG HOLDER RUNDT 10 KONSERTER I ÅRET, GJERNE I SAMARBEID MED VOKSENKORPS.

SISTE KONSERT I KULTURHUSET BANKEN VAR I APRIL, HVOR VI SAMARBEIDET MED OSLO POLITIORKESTER. EN SOLIDARITETSKONSERT TIL INNTEKT FOR LIONS RØDE FJÆR AKSJON.

HØSTENS HØYDEPUNKT BLIR VÅR 35 ÅRS JUBILEUMSKONSERT 19. NOVEMBER I MAIHAUGSALEN SAMMEN MED HANS MAJESTET KONGENS GARDES MUSIKKORPS (HMKGM). DET BLIR VÅR FJERDE KONSERT SAMMEN MED HMKGM. (BILLETTER PÅ WWW.MAIHAUGSALEN.NO).

KORPSET HAR EN MINDRE GRUPPE MUSIKANTER SOM REPRESENTERER KORPSET NÅR DET IKKE ER PLASS TIL Å KUNNE STILLE MED ALLE MUSIKANTENE.

ETT EKSEMPEL ER KONSERT UNDER GUDSTJENESTE I SØRE ÅL KIRKE SØNDAG 23. OKTOBER.

UBB HAR VED 3 ANLEDNINGER VÆRT VERTSKAP FOR KORPSFESTIVALER FOR ALLE NORGES 8 SPESIALKORPS, SAMT TILSVARENDE KORPS FRA FÆRØYANE OG FRA ALBANIA.

Det er gratis inngang til denne konserten.