LILLE - en barneteaterfestival

Den lille barnefestivalen

Lørdag 10. november fra 11.30 til 17.00

Velkommen til LILLE - en hel dag med teater og opplevelser for barn!

Vi dukker ned På havets bunn og ser hva som rører seg der. Vi blir med og spiller teater sammen med den snille ulven og den oppfinnsomme grisen i Se! Jeg fant!:Vi får være med inn i Vidar Sandbecks fantasiverden i De kaller meg Påsan, og så må vi finne ut hva som  har skjedd med magen til Jonas i Du har stor mage!

I tillegg til å se forestillinger, kan barna høre på eventyr i et magisk telt, de kan lage dukketeater og få ansiktsmaling. Boller og saft blir det også!

Billetter kan kjøpes enkeltvis til hver forestilling, men det lønner deg å kjøpe dagspass og få med seg absolutt alt!

Festivalen åpner kl. 11.30 og første forestilling spilles kl. 12.00.

Program for dagen:

KL. 12.00 På havets bunn - For barn fra 0-5 år, Les mer her: https://teaterinnlandetapp.meatdigital.no/pa-havets-bunn
Kl. 13.00 De kaller meg Påsan - For barn fra 5 - 12 år, Les mer her: https://teaterinnlandetapp.meatdigital.no/de-kaller-meg-pasan
Kl. 14.00 Se! Jeg fant! - For barn fra 3 - 8 år, Les mer her https://teaterinnlandetapp.meatdigital.no/sejegfant
Kl. 15.00 Du har stor mage - For barn fra 5 år, Les mer her https://teaterinnlandetapp.meatdigital.no/du-har-stor-mage
Kl. 16.00 På havets bunn - For barn fra 0 - 5 år, Les mer her https://teaterinnlandetapp.meatdigital.no/pa-havets-bunn

Billetter: https://www.teaterinnlandet.no/lille-en-