Ledige kafèlokaler i Kulturhuset Banken

ffo70307a

Frist 5. januar 2020

Vi søker ny driver av våre kafèlokaler!

Ledige kafelokaler i Kulturhuset Banken.

Kafelokalene i Kulturhuset Banken er ledig for utleie til ny driver av kafe/restaurant.

Vi ønsker en kafedriver som kan:

            Drive kafe med faste åpningstider

            Ha ansvar for servering ved arrangementer i hele Kulturhuset

            Ha en aktiv og bevisst holdning til kulturarrangementer i kafelokalene og i Kulturhuset ellers.

Kulturhuset Banken er et kraftsenter i Lillehammers kulturliv. I Kulturhuset møter du et mangfold av uttrykk og aktører. Kulturhuset Banken er et sted for konserter, forestillinger og opplevelser, men også for møter, konferanser og selskaper. Lillehammer kulturskole holder også til i Banken, med aktivitet gjennom store deler av døgnet.

Kafelokalet er ca 150 kvm, samt kjøkken ca 60 kvm og lagerlokale.

Skriftlig søknad med forretningsplan og konseptskisse må sendes på e-post innen 05.01.2020 til Banken@lillehammer.kommune.no.

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse Kulturhuset Banken v/Eivind Nåvik 913 53 909 eller Jane Finberget 41 20 32 91