Kvinnedagen - 8. mars

8mars

Fredag 8. mars fra kl. 09.00 til 22.00

Arrangementsløype Lillehammer 2019

9.00-10.00: Litteraturhus Lillehammer, 8. mars for morgenfugler

Kl. 9.00: Den nye arveloven sett fra kvinneperspektiv. 

Det foreligger nå et forslag til ny arvelov – hva blir konsekvensene? Foredrag ved advokat Tone Ljoså.

Kl. 9.30: Sigrid Undset og kvinnesaken.

Presentasjon og opplesning av Undsets tekster om kvinner og kvinnesak. Ved konservator Kjersti Braanaas Moen og museumskonsulent Bente Forberg ved Bjerkebæk, Lillehammer museum

Presentasjon av dagens arrangementsløype, og av kveldens Teater Leven forestilling.

Leseriet selger kaffe for kr. 8 fra kl. 8.30.

10.30-11.15: Lillehammer kunstmuseum, Kvinner i kunsten

Kunsthistoriker Cecilie Skeide presenterer et utvalg kvinnelige kunstnere i Lillehammer Kunstmuseum.

12.15-14.30: Nansenskolen: foredrag

Elisabeth Aasen - Fra Sigrid Undsets kvinnesynspunkt og dristige romaner til Kristin Lavransdatters reise gjennom livet. 

15.30-16.40: Café Stift: Appeller!   Historier om Julie Prøysen

Appeller fra Rødt, SV, AP, Frivilligsentralen, m.fl.  Ordstyrer Turid Thomassen

Mary Kristine Hagen Olsen, Julies oldebarn, forteller om livet til Alf Prøysens mor, Julie Prøysen.

16.45-17.30: 8. mars-tog, ta med egne paroler!

Oppstilling utenfor Kulturhuset Banken, løype opp Bankgata - Storgata til Lilletorget og tilbake til Sigrid Undsets plass m mulighet for appeller.

17.30-18.30: Galleri Zink – Utstillingsåpning

Eva Laila Hilsen – Anne Nilseng – Berit Myrvold – Margrethe Hauglie Hanssen

19.00-20.15: Teater Leven med 8. mars-kollasj i YK-huset

Teater Leven med Helena Klarén og Henrik Slåen, har fått med seg Iva Thorarinsdottir og Janne Aasebø Johnsen i en 8-mars-kollasj. De serverer sanger, tekster, scener og kåserier med kvinnen i fokus. Med glimt i øyet og alvor bak. Kr 250 på GD Billett eller i døra. I YK-huset, Fåberggata 102.

20.30: Sang og musikk i YK-huset

Agnes Lorentzen Lenes og Tove Brovold Vasaasen spiller og synger i YK-huset. Gratis inngang etter at Teater Leven sin forestilling er ferdig. Snacks og alkoholfri drikke.