Kulturhuset Banken, Kirkegata 41, 2609 Lillehammer.

«Opplandenes seværdigste bygverk, både i arkitektonisk og andre henseender».

I 2022 er det 30 år siden Kulturhuset Banken ble etablert, i nyoppussede lokaler. I den forbindelse har vi lagt opp til en «jubileumssesong» høsten 2022.

Om Kulturhuset Banken.

Kulturhuset Banken på Lillehammer ble oppført i 1895 som lokale for Lillehammer Sparebank. Arkitekt var Ove Ekman, og bygningen er inspirert av italiensk renessanse. Bygningen inneholdt også festivitetslokale for Lillehammer by og fungerte blant annet som rettslokale under landssvikoppgjøret etter andre verdenskrig.

Bygningen kom i kommunal eie i 1964, og forfalt lenge, men stod ferdig oppusset og rehabilitert i 1992 i forbindelse med Vinter-OL 1994, etter planer utarbeidet av arkitekt Willy Sveen.

Kulturhuset Banken har en større og flere mindre saler som benyttes til konserter, forestillinger, seremonier, møter og selskaper. Lillehammer kulturskole tilhold i bygningen.

Den store salen, Festsalen, har takmalerier fra oppførelsestiden utført av teatermaler Wilhelm Krogh. I den mindre salen, Holbøsalen, er det nå montert veggmalerier utført av Kristen Holbø. De var opprinnelig utført for Einar Lunde i 1912–17, og prydet spiesestuen i Lundegården. Motivene er hentet fra Sigurd Favnesbane og Villemann og Magnhild. I Kafè Bankens lille sal henger malerier utført av Rudolf Thygesen.

Jubileumssesong høsten 2022.

Vi har laget et samlet program for  hele høsten som er sendt ut til alle husstander i Lillehammer. Selv om mye nå er fastlagt vil det likevel være mulighet til å komme inn med andre arrangementer på kortere varsel.

Noen arrangementene skal produseres av Kulturhuset Banken selv, mens andre vil produseres av andre aktører.

Billetter ble lagt ut 2. mai for en rekke arrangementer, og flere kommer etterhvert - følg programmet her på vår hjemmeside eller i sosiale medier.