Vaksineringa vil foregå både i Håkons hall og ved enkelte legekontor. Vaksinering er gratis og frivillig, men helsemyndighetene anbefaler vaksinering. 
Lillehammer kommune er godt i rute for koronavaksinering og kommunen vil få tilsendt vaksineringsdoser hver uke. Hvor mange doser kommunen vil motta ukentlig avgjøres av helsemyndighetene kort tid før forsendelse. Hvor fort vaksineringen går er avhengig av dette. 

N.B Denne informasjonssiden oppdateres fortløpende, merk at det kan komme endringer.

Håkons hall og legekontor
I tillegg til Håkons hall er flere legekontor valgt ut som vaksinasjonssteder. Så dersom du har fastlege ved disse, skal du ikke vaksineres i Håkons hall. Det vil komme ytterligere informasjon om hvilke legekontor dette er, og du vil få innkalling når det er din tur. 


Rekkefølge, vaksinering 
Lillehammer kommune følger nasjonale retningslinjer om hvilke grupper som skal prioriteres først for vaksinering. Her er prioriteringene:

Gruppe 1. Beboere i sykehjem og utvalgte helsepersonellgrupper
Gruppe 2. Alder 85 år og eldre og utvalgte helsepersonellgrupper
Gruppe 3. Alder 75-84 år
Gruppe 4. Alder 65-74 år og personer mellom 18 og 64 år med spesifikk underliggende sykdom
Gruppe 5. Alder 55-64 år med spesifikk underliggende sykdom 
Gruppe 6. Alder 45-54 år med spesifikk underliggende sykdom
Gruppe 7. Alder 18-44 år med spesifikk underliggende sykdom
Gruppe 8. Alder 55-64 år
Gruppe 9. Alder 45-54 år 
Gruppe 10. Resten av befolkningen

Barn og ungdom under 18 år og gravide eller ammende skal ikke vaksineres. 
Her kan du lese mer om regjeringas prioriteringer.


Tid for vaksinering
Lista vil utvides etter hvert som kommunen mottar informasjon om antall doser kommunen blir tildelt.

Når Hvem Antall doser Status
Uke 1 Gruppe 1
(beboere)
137 Dose 1: Vaksinering gjennomført 5. -7. januar 2021.
Uke 2 Gruppe 1
(beboere og utvalgte helsepersonellgrupper)
144 Dose 1: Vaksinering startet 12. januar 2021
Uke 3  Gruppe 2
(85+ og utvalgte helsepersonellgrupper)
102  
Uke 4 Gruppe 2
(85+ og utvalgte helsepersonellgrupper)
276 Halvparten av disse dosene vil benyttes til dose 2 for Gruppe 1.

 

Innkalling til vaksinering 
Kommunen vil innkalle til time for vaksinering når det er din tur. Dette vil skje via helsenorge.no eller via tekstmelding til din mobiltelefon. Innkallingen må aktivt besvares for at avtalen skal være gjeldende, og det er ikke mulig å selv bestille tidspunkt for vaksinering. Det presiseres at innkalling vil komme kun få dager før vaksinering for å avpasse opp mot antall vaksinedoser kommunen mottar. Alle som fra før av ikke har registrert seg på helsenorge.no, oppfordres til å gjøre det nå. 
Innbyggere som av ulike grunner ikke kan besvare en innkalling via disse kanalene, vil kunne henvende seg til kommunens vaksinetelefon for manuell timeregistrering.
Husk at du ikke kan møte til vaksinering dersom du har symptomer på koronavirus.  


Vaksinetelefon 
Lillehammer kommune oppretter en vaksinetelefon hvor innbyggere som ikke kan benytte løsningen med innkalling via mobiltelefon kan henvende seg for manuell timeregistrering. Det er også mulig å henvende seg til vaksinetelefonen for generelle spørsmål rundt vaksinering. Vaksinetelefonen er ikke aktivert per tidspunkt. 


Om vaksinen
Kommunen vil motta vaksiner som er opptint. Da har de bare noen få dagers holdbarhet. Det er et begrenset antall vaksinedoser til rådighet, det er derfor svært viktig at en møter til avtalt tidspunkt for vaksinering, slik at dosen ikke går til spille. Vaksinen må settes to ganger, med minimum 21 dager imellom. 
Det er forventa at det vil ta flere måneder å ferdigvaksinere alle Lillehammers innbyggere.

Her kan du lese Folkehelseinstituttets informasjon om koronavaksinen.