Kammerkonsert med EMUT elever og Kulturskolens orkester

EMUT

Torsdag 26. november kl. 19:00

Velkommen på konsert!


Konsert med elever fra Lillehammer kulturskoles talentsatsingsprogram og Lillehammer kulturskoles orkester.
Lillehammer kulturskoles talentprogram, kalt EMUT ( Elever med utvidet tilbud), består av 8-10 ivrige og talentfulle elever innen musikk.
Disse elevene får ekstra oppfølging i form av lengre spilletimer enn det som er standard, og de har tre samlinger pr halvår der det er teoriundervisning, og de spiller for hverandre på master-class.
Som en del av opplegget lager EMUT-elevene hvert år en egen kammerkonsert.
Lillehammer kulturskoles orkester består av omkring 25 musikere i alderen 11-19 år, både strykere, blåsere, slagverk og piano. Orkesteret har ukentlige øvinger og spiller et variert repertoar.
Dirigent for orkesteret er Eivind Nåvik 

Adgangsbillett - Gratis hentes på Hoopla.no