Leieavtalen med nåværende leietaker opphører 31. mars 2021. Lokalene er da ledige fra 1. april 2021. Vi har ikke bestemt oss for hvordan vi nå skal bruke lokalene eller hvem vi skal leie ut til. 
Det skal vi bruke litt tid å å finne ut.
Har du ideer eller forslag? 
Fint hvis du kan kontakte oss.

Kulturhuset Banken vil fremover prøve å ha servering under diverse arrangement til vi finner en løsning.