Hvilke aldersrelaterte utfordringer står vi overfor, og hvordan skaper vi et mer aldersvennlig samfunn?
En stadig økende levealder og en høyere andel eldre, krever nye løsninger i eldrepolitikken.
Høyre inviterer til åpent folkemøte om temaet mandag 21. november kl. 18.00 – 19.30 i Kulturhuset Banken på Lillehammer.
Kveldens innledere:
• Geir Selbæk, forskningssjef ved Nasjonalt senter for aldring og helse, professor i geriatri ved Universitetet i Oslo og overlege ved Hukommelsesklinikken, Oslo universitetssykehus.
• Bernt Tennstrand, kommunalsjef for sektor Helse og velferd i Lillehammer kommune.
• Erlend Svardal Bøe, stortingsrepresentant (H) i helse- og omsorgskomitéen
Etter innledningene legges det opp til en panelsamtale og muligheter for å komme med innspill og spørsmål.
Gratis inngang. Velkommen skal du være!
*******************************************************
De neste 30 årene vil antallet mennesker over 70 år dobles. Eldrepolitikk er ikke bare eldreomsorg. Politikere, kommunale planleggere og helsepersonell i alle deler av helsetjenesten vil få krevende oppgaver fremover. Det må vi ta på alvor.
Skal Norge bli et mer aldersvennlig samfunn, må vi ha løsninger som tilrettelegger for at de mange og flere eldre kan få leve gode liv gjennom alderdommen og helt til siste slutt.
Målet er at de eldre ikke må bli gamle for tidlig, og at de må anerkjennes som verdifulle bidragsytere i samfunnet.
De fleste av oss ønsker å leve egne og selvstendige liv så lenge som mulig, uten større innblanding fra det offentlige. Å være selvhjulpen og sjef i eget liv blir ikke mindre viktig bare fordi man blir eldre.
Samfunnet må legge til rette for at eldre skal få mulighet til å bo hjemme så lenge som mulig og heller få den hjelpen man trenger hjem til seg. Når vi blir flere eldre, må vi tenke nytt om boformer. Vi må bort fra tanken om at eldre skal bo i utkanten av sentrum og kun sammen med andre eldre.
Tilpasning av bosituasjon og økt bruk av velferdsteknologi blir viktig i årene fremover. Vi trenger nye boløsninger og bofellesskap mellom mennesker, uavhengig av alder, som bidrar til å skape fellesarealer som er gode møtesteder og som stimulerer til aktivitet og fellesskap.
Eldre skal kunne spise godt, sove godt, være i aktivitet og ha det sosialt i lag med andre. Alle skal ha en god og verdig eldreomsorg, tilpasset egne behov.
Velkommen til interessante refleksjoner om framtidens utfordringer og muligheter! Bli gjerne med i debatten.