Temaet for Den internasjonale dagen for eldre 2021 er "digital rettferdighet for alle aldre".

Lillehammer kommune/eldrerådet markerer eldredagen og en påfølgende senioruke. Det er viktig at eldre får tilgang til, og inkluderes i den digitale sfæren slik at de kan delta i samfunnet på lik linje med yngre generasjoner.

I Lillehammer inviteres eldre til åpent møte omkring disse utfordringer og muligheter. Vi gjør oppmerksom på at det er begrenset plass pga. korona-restriksjoner.

Billetter i døra, hvis ledige billetter.

Påmelding til Kulturhuset Banken- Jane.Finberget@Lillehammer.kommune.no Tlf.: 412 03 291.