Dialogbyen Lillehammer - dialog for fred.

dialog

19. -23. juni 2018

Fra 19. til 23. juni invitere Dialogbyen Lillehammer mennesker som arbeider med fred og forsoning i hele verden til Lillehammer.

Konferansen handler om dialog for å håndtere konflikter og forhindre nye, og bygge inkluderende samfunn, tillit, demokrati og langvarig fred. Dialogbyen Lillehammer er et initiativ for å fremme dialog i fred.

2018 markerer 100 år siden slutt på 1. verdenskrig.

Lærdommen fra denne krigen er viktig for behovet for dialogarbeid i dag. Konferansen åpner med en historisk dag som ser på ringvirkninger av 1. verdenskrig på dagens konflikter, og en minnemarkering som hedrer over 2000 norske seilere som døde under denne krigen. Konferansen fortsetter med tema: Dagens konflikter - tillitsbygging, Framtidige konflikter - fremme inkludering, og Åpen dag - Dialogens mangfold.

Dialogbyen Lillehammer er arena for seks viktige samtaler om inkluderende dialog, forsoningsarbeid etter krig og konflikt, utfordringer med migrasjon, bærekraftsmål om inkluderende institusjoner, samt FNs resolusjson 1325 om kvinner, fred og sikkerhet og 2250 om unge i arbeid med fred og sikkerhet.

Rundt i verden arbeider dialogforkjempere for å skape inkluderende samfunn, endre konfliktbilder og legge til rette for levedyktig fred. Dialogbyen Lillehammer 2018 skal være deres samlingspunkt og et trygt sted for å oppleve og lære hvordan dialog bidrar til å bygge levedyktig fred og forhindre framtidige konflikter og krig.

For programoversikt og registrering:http://www.peace.no/nb/dialogbyen-lillehammer/