VELKOMMEN TIL ÅPENT MØTE 
OM DEMENS OG DEMENSOMSORGEN I LILLHAMMER KOMMUNE.

18:00 Musikalsk innslag ved Lillehammer Kulturskole.

18:10 Velkommen v/ Beret Løype, leder Lillehammer demensforening

18.20 Den største helseutfordringen: Vi blir eldre og flere får demens.
v/professor og forsker Geir Selbæk.

19.00 Politisk paneldebatt:
Demensomsorgen i Lillehammer kommune - Ingen tid å miste
Debattleder: Kristian Skullerud

20.00 Avslutning