I år 2023 er det tretti år siden de aller fleste av oss flyktningene fra Bosnia-Hercegovina kom til Norge. Krigshandlinger preget av etnisk rensning, folkemord og systematiske ødeleggelser av bosniske kulturskatter dannet bakteppe for vår flukt. Det sto om livet.

Hjelpen vi fikk i Norge var uvurderlig. Liv er blitt reddet, mange familier er gjenforent og vi har fått mulighet til å bosette oss, utdanne oss og ta del i arbeidslivet i Norge. Vi har fått anledning til å lege våre sår, gråte våre tårer og gradvis rette blikket fremover. Tretti år har gått. 

Vi har et ønske om å bruke denne trettiårsanledningen til stoppe opp, se tilbake på vår historie, minnes dem som hjalp oss da det virkelig gjaldt og vise det norske folk at vi setter stor pris på hjelpen vi har fått. Vi er umåtelig takknemlige. Samtidig er vi stolte og glad over å kunne gjengjelde denne hjelpen gjennom vår deltakelse og våre bidrag i det norske samfunnet. 

Bosnia-Hercegovina - forbundet i Norge.

Billetter
Voksen kr. 150,- + 6,- kr i avgift. 
Barn kr. 50,- + 6, - i avgift.

Billetter finner du her.