Bo hjemme lenger - hvordan får vi det til?

Tekna en

Mandag 11. nov. kl. 18.00 til 20.30 - Festsalen

Innlandet har den raskest voksende andel av eldre i Norge. Dette setter Innlandet i en helt spesiell posisjon hvor teknologi må spille en sterk rolle for å kunne gi de eldre innbyggerne et godt liv.

Innlandet har den raskest voksende andel av eldre i Norge. Dette setter Innlandet i en helt spesiell posisjon hvor teknologi må spille en sterk rolle for å kunne gi de eldre innbyggerne et godt liv.

Velferdsteknologi og tingens internet (IoT) er begreper som benyttes når politikere og fagmiljøer skal sette ord på løsninger knyttet til en aldrende befolkning, men hva er egentlig velferdsteknologi og IoT, hvordan kan det brukes og hvor moden er teknologien?

Tekna Lillehammer ønsker å belyse dette temaet, med vekt på hvordan teknologi kan benyttes for å kunne bo lenger hjemme i smarte hjem og hvordan dette gir økt livskvalitet, egenmestring og store besparelser for samfunnet. Til det har vi invitert Kåre Magne Hagen, senterleder innen Velferds- og arbeidslivsforskning på Oslo Met, ordfører Ingunn Trosholmen og leder av Lillehammer Høyre Oddvar Møllerløkken, samt Anne Grethe Hoel, sektorleder helse og velferd i Lillehammer kommune

Møtet er åpent for alle interesserte. Det blir enkel servering.

Pris: Gratis inngang.

Vil du sikre deg plass, meld deg på her https://www.tekna.no/kurs/bo-hjemme-lenger--hvordan-far-vi-det-til-38690/Enroll/