Kommersialisering og innslaget av finansielle eiere i velferden er økende.
Bendelormøkonomi er et uttrykk for at velferdsselskaper spiser av penger som skulle gått til velferd. Jo større bevilgninger, desto mer spiser bendelormen!
Vi står foran et veiskille. Enten kan Norge finansiere og drive velferden i felleskap, og prioritere velferden så høyt at den blir god for alle. Eller vi kan la kommersielle aktører drive i et marked, tilrettelegge for sløsing med felleskapets penger og utarming av tjenestene.
På tross av de dårlige erfaringene med privatisering både nasjonalt og internasjonalt, både nasjonalt, lover den norske høyresiden privatisering av velferden om de vinner valgene i 2023 og 2025.
Hvor mye vil høyresiden at bendelormen skal spise? Blir bendelormen noengang mett? Og er det mulig å snu privatiseringa?
Vi har invitert Cathrine Strindin Amundsen fra aksjonen "For velferdsstaten" til Lillehammer. Hun er forfatter av rapporten "Den internasjonale velferdsprofitten og bendelormøkonomien" utgitt av For velferdsstaten.
Møtet er arrangert av Rødt Lillehammer og LO Gudbrandsdal. 

Velkommen til Kulturhuset Banken. Møtet vil finne sted i Kafe Banken i 1. etasje.