Velkommen til åpning av Senioruken 2023.

Dans på fremsiden av Kulturhuset Banken ved Lillehammer Seniordans fra kl. 12:30.

13:00 til 14:30        OFFISIELL ÅPNING.

FNs Internasjonale Seniordag
Ordfører/ Varaordfører åpner uka.
Kulturelle innslag ved Lillehammer Kulturskole, Lillehammer Seniordans
Taler og foredrag
Overraskelse  - POP UP.

Enkel servering                                                                    
Arrangør: Lillehammer Kommune og Kulturhuset Banken
Sted: Kulturhuset Banken, Ekspedisjonen

Forskjellige lag og foreninger i Lillehammer Kommune vil ha stands med informasjon om sitt arbeide.
Gratis inngang.