KOMMUNALE HELSE OG OMSORGSTJENESTER - UTFORDRINGER OG FRAMTIDIG UTVIKLING.
Leder av utvalg for Helse og velferd Geir Bjørke og Kommunalsjef Bernt Tennstrand inviterer kommunens innbyggere til informasjon og dialogmøte.
Kommunens politikere, ansatte, ledere og fagorganisasjoner utfordres til å møte. Bli med og skap forventninger til kommunens politiske partier mot kommevalget i september 2023.

Arrangementet åpnes av ordfører Ingunn Trosholmen kl. 12:00.

Arrangør: Lillehammer Kommune v/Eldrerådet.
Sted: Kulturhuset Banken, Festsalen.

Velkommen!