Utstilling: Landscapes; The Social Construction of Nature and the Environment

Utstillingen består av forskjellige uttrykk og elementer knyttet til landskap, miljø, språk, flyktighet, endring og orientering i forhold til verden forøvrig.

Anna Widéns kunstinstallasjon finnes i kulturhusets bakgård, ved garasjen.

Landscapes; The Social Construction of Nature and the Environment:

  ankomst2 foto Anna Widen.jpg          ankomst3 foto Anna Widen.jpg

                                                                                                                                                                                                                            Fotograf: Anna Widén

Åpningen fant sted lørdag 14. juni.                                                                                                      
Tidsrom: 14.06-31.08

Deltagende kunstnere:

Inneareale:Chris Drury England, Svein Flygari Johansen

Uteområde i Lillehammer sentrum: Marit Arnekleiv, Egil Martin Kurdøl, Ådne Løvstad,Anna Widén, Marit Hosar,

Jannecke Lønne Christiansen.

Kurator: Patrick Huse

Land Art / Stedsspesifikk kunst som en del av landskapskunsten i Oppland, har hatt en viktig posisjon  siden midten av 80-tallet.

Oppland kunstsenter finner det derfor naturlig å nettopp velge denne kunstarten til åpningsutstillingen. Utstillingen består av forskjellige uttrykk og elementer knyttet til landskap, miljø, språk, flyktighet, endring og orientering i forhold til verden forøvrig.

Den engelske kunstneren Chris Drury skal lage en installasjon spesifikt for galleriet I tillegg blir det vist trykk, video og et dokumentarisk materiale av hans produksjon. Chris Drury har en viktig rolle internasjonalt og er et forbilde innen Land Art/ stedspesifikk kunst.

Hjemmeside: www.annawiden.no