Entrekoret

Visa vid vindens änger

2019-05-07

Onsdag 22. mai Kl. 18.00 til 19.00 Festsalen

Glimt inn i den nordiske viseskatten!
Lillheammer Opera

SIRENENE

2019-04-30

Tirsdag 28. mai kl. 18:00

Nasjonaloperaen kommer til Lillehammer!
kULTURHJERTE

"THIS IS ME" -

2019-03-29

15. juni Kl. 18.00 og 16. juni Kl. 14.00

Kulturhjerte presenterer forestillingen "THIS IS ME"