Vinternatt i fjellene.

vinternatt_med_logo

Tirsdag 29. august kl. 19.00

SceneGudbrandsal viser: Vinternatt i fjellene - En historie om møter med fjell.
 

 

 

En historie om møter med fjell.

Fjellet bergtar og dårer oss. Fjellet har bergtatt poeter, musikere og billedkunstnere. Harald Sohlberg brukte nesten 15 år på sitt livsprosjekt: Maleriet "Vinternatt i fjellene" i ulike versjoner. Fra han så motivet med nesten en religiøs opplevelse første gang, besøkte han Atna flere ganger. Han levde der gjennom somre og vintre for å arbeid med maleriet, og ble godt kjent med bygdefolket. Det resulterte i utallige skisser og tre hovedversjoner. Da maleriet skulles selges til Nasjonalgalleriet brygget det opp til konflikt: Werenskiold, tidens kunstnerautoritet og Sohlbers gamle lærer, raste. Han var leder for Nasjonalgalleriets innkjøpskomite, og nektet galleriet å kjøpe inn bildet. Siden kåret vi det til vårt nasjonalmaleri.

Tre gamle ungdomsvenner - en sanger, en kunsthistoriker og og en spelemann - møtes etter mange år i solefallet oppunder fjellet en sommerkveld. I de ulike møtene til de tre med Rondane, maleriet, poesien fra diktere som Takvam, Jakobsen, Caspari, Hauge, Vigerust og fjellets sanger og musikk avdekkes gradvis deres fortidde historie som førte til bruddet flere tiår tilbake….

Deres - og våre - møter med høyfjellet er så ulike: Noen opplever nærhet og inderlighet, noen storhet, noen ensomhet... Diktene, musikken og maleriene henter fram våre ulike opplevelser

Medvirkende: Therese Furulund, Viggo Didriksen, Per Midtstigen og Vidar Olaussen.

Holbøsalen, tirsdag 29. august kl. 19.00
Billetter ved inngang, kr 250.