Kulturhjerte

logohjerte

Forestillinger i uke 21 2018

Jakten på kulturhjertet!

Kulturhjerte er en møteplass på Lillehammer for nybosatte flyktninger, og for oss som bor her fra før.

Et sted hvor alle kan føle at de hører til, og at de blir hørt. Et sted hvor alle kan føle at de hører til. Et sted hvor barn og unge kan dele sine historier, sitt talent, sitt språk, og sin kultur. Et sted hvor voksne kan komme og snakke norsk, bli kjent med andre, og et sted hvor de kan komme og se barna opptre og få lov å være stolte over sin kultur.

Vi møtes hver onsdag fra kl. 17.00 - 19.00

I vårt forrige kulturhjertemøte spurte vi om man forblir troll når verden åpner seg. Denne gangen er kulturhjerte borte.

Så, velkommen til jakten på kulturhjerte!

Det vil bli satt opp forestillinger i uke 21  2018 - sett av uken!