11auduntrio

Audun Trio

2018-08-10

2. september Kl. 19.00 i Festsalen

Et vennskapelig og personlig møte med tre musikere.
Hans Børli

Syng liv i ditt liv

2018-06-22

Mandag 24. september KL. 19.00 til 20.15 i Festsalen

Hans Børli-forestilling med Erik Lukashaugen